MÔ TẢ CÔNG VIỆC
+ Kiểm tra phát sinh hàng ngày, xử lý số liệu, theo dõi và tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán chính xác kịp thời.
+ Thực hiện và quản lý hoạt động kế toán công ty phù hợp với yêu cầu kiểm soát và sự phát triển của công ty. Đảm bảo các số liệu kế toán phản ánh trung thực, chính xác và kịp thời.
+ Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị hàng tháng/quý/năm.
+ Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Tháng/quý/năm.
+ Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê…
+ Kiểm tra kiểm soát tính chính xác, hợp lý hợp lệ các đề nghị thanh toán của các phòng ban, trình ký bộ phận cấp trên.
+ Theo dõi tình hình thực hiện hạn mức tín dụng tại các ngân hàng, đánh giá việc sử dụng hạn mức và chi phí lãi vay, chi phí ngân hàng để trình Kế toán trưởng, Ban giám đốc phương án sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nhất.
+ Thực hiện rà soát các hợp đồng nguyên tắc, kinh tế nội ngoại trước khi trình ký.
+ Kiểm tra kiểm soát tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty, lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên.
+ Tổng hợp dòng tiền thu chi hằng ngày, lập file kế hoạch thanh toán tất cả các khoản phải trả để cung cấp số liệu cho Kế toán trưởng cân đối dòng tiền theo ngày/tuần/tháng/quý.
+ Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
+ Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
+ Có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương.
+ Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
+ Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
+ Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
+ Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

QUYỀN LỢI
+ Mức lương : thoả thuận.
+ Thưởng theo KPI.
+ Thời gian làm việc : Từ 9h - 17h (nghỉ trưa 1h) từ T2 - T7.
+ Nghỉ phép 12 ngày / 1 năm.
+ Chế độ du lịch cùng công ty.
+ Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo qui định của nhà nước.
+ Mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi.
+ Thưởng lương tháng 13 nếu gắn bó với công ty ít nhất 8 tháng.
+ Có cơ hội phát triển bản thân và lộ trình thăng dựa trên năng lực.